Firma "Inter Com" Sławomir Łebek dołożyła wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej domeny powinna być jednak świadoma, że zawarte na nich wiadomości mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Zawartość tej strony internetowej podlega ochronie. Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej stronie przysługują wyłącznie firmie "Inter Com" Sławomir Łebek. Jakiekolwiek kopiowanie oraz drukowanie mogą się odbywać wyłącznie dla użytku własnego w celu uzyskania informacji na temat firmy "Inter Com" Sławomir Łebek lub produktów i usług oferowanych przez firmę. Zabrania się wykorzystywania, zmieniania, kopiowania lub modyfikowania materiałów zawartych na stronie w jakimkolwiek innym celu niż wymieniony powyżej oraz ich rozpowszechniania, bez uprzedniej zgody firmy "Inter Com" Sławomir Łebek.

Materiał zawarty na poniższych stronach nie stanowi w myśl prawa oferty kupna ani sprzedaży żadnych produktów ani usług znajdujących się w ofercie firmy. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony ponosi Użytkownik. W żadnym przypadku firma "Inter Com" Sławomir Łebek nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.ejedrzejow.pl.

W ramach stron internetowych firma "Inter Com" Sławomir Łebek nie zbiera danych osobowych.