Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa:

Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Beneficjent: "INTER COM" Sławomir Łebek

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie jędrzejowskim

Wartość dofinansowania: 443 372,83 PLN

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.wwpe.gov.pl oraz www.poig.gov.pl.